Structurile sportive în România

Avocatul de sport

Doamna avocat Deniss Adam, avocat licențiat în drept sportiv la cabinetul de avocatură Adam și Asociații (companie cu care Asociația Junior SPORT a semnat un parteneriat de colaborare), ne prezintă câteva informații de interes despre structurile sportive din România, dar și despre legitimarea sportivului.

Cluburile sportive de drept privat

Cluburile sportive de drept privat sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile Legii 69/2000 și a O.G. 26/2000, cu privire la Asociații și Fundații (alin.1, art.26, legea 69/2000). Cluburile sportive de drept privat sunt persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale pe acțiuni (alin.2, art.26, Legea 69/2000). Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite în condițiile legii, ca structuri mono sau polisportive (art.27, Legea 69/2000). Cluburile sportive au regim propriu de administrare și de gestionare a bugetului și patrimoniului aprobat de adunările generale ale acestora, în condițiile legii (alin.1, art.28, Legea 69/2000). Cluburile sportive se supun, în fiecare an, verificărilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000). Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă (alin 6, art.28, Legea 69/2000).

Cluburi sportive de drept public

Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în subordinea organelor administrației de stat și au drept obiect de activitate performantă, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale. (alin.1, art.29, legea 69/2000). Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizează și fucționează după regulamente proprii. Acestea se bucură de drepturile conferite de lege, cu excepția implicării patrimoniale a autorității publice căreia i se subordonează. (alin. 2, art.29, legea 69/2000). Cluburile sportive de drept public se supun, în fiecare an, verificărilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000). Cluburile sportive, indiferent de formă de organizare prevăzută de prezentă lege, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale și, după caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva (alin 6, art.28, legea 69/2000).

Asociațiile sportive

Sunt structuri sportive fără personalitate juridică, ce se pot constitui ca societăți civile particulare, în condițiile Codului Civil. Constituirea unei asociații sportive fără personalitate juridical, dă dreptul acesteia la obținerea unui certificat de identitate sportivă, precum și la afilierea la asociația județeană pe ramură de sport corespunzătoare, în vederea participării la competițiile sportive oficiale locale, până la nivel de județ (alin.1, art 25, Legea Educatiei Fizice și sportului – Legea nr.69/2000). Asociațiile sportive se pot constitui și în cadrul instituțiilor publice și private, ca unități fără personalitate juridică (alin 2, art.25, Șegea 69/2000). În cadrul instituțiilor publice sau private se poate constitui singura asociație sportive, ca unitate fără personalitate juridică ( alin. 3, art.25, Legea 69/2000). Activitatea sportivă din unitățile și instituțiile de învățământ, se organizează în cadrul asociațiilor sportive școlare și universitare (alin 1, art. 6, Legea 69/2000). Asociațiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înființate în condițiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federația Sportului Școlar și Universitar (alin. 2, art. 6, Legea 69/2000).

Legitimarea sportivului

Un alt domeniu de interes este intrarea în legalitate a sportivului practicant, legitimarea acestuia, aspecte  importante atât pentru structurile sportive cât și pentru sportiv în sine. În funcție de sportul ales din ramurile sportive recunoscute în România, Legea Educației Fizice și Sportului recunoaște amatorul, profesionistul și sportivul de performanță, pentru oricare dintre aceștia, având corespondență legală în Codul Civil, precum și în Codul Muncii. În vederea desfășurării activității sportive se pot încheia contracte individuale de muncă sau contracte de activitate sportivă. Pentru sportivii din jocurile de echipă, în funcție de poziția pe care o ocupă, trebuie urmărite la negocierea contractului, următoarele:

  • Prima de instalare (Condiții/când și cum se poate negocia);
  • Prima de joc;
  • Prima de obiectiv

Acesta este un subiect asupra căruia voi mai reveni, întrucât sunt foarte multe aspecte practice de menționat, astfel încât le vom aborda în mai multe articole, cât și video. Atât sportivul, cât și părinții (pentru sportivul minor), trebuie să înțeleagă conținutul contractului ce urmează a fi semnat, clauzele esențiale, astfel încât, în timp, să prevenim existența divergențelor și apariția litigiilor.

Av. Deniss Adam

Specializare Drept Sportiv

Av. coordonator Adam și Asociații

www.adamsiasociatii.ro

Doamna avocat Deniss Adam a adresat un mesaj video cititorilor nostril, mesaj în care a argumentat suplimentar aceste subiecte. Vă invităm să urmăriți acest material:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *